Full service internetmarketing

Digitoegankelijkheid

Digitoegankelijkheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is sinds 1 juli 2018 is van kracht. Dit besluit verplicht de overheid om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren op basis van WCAG 2.1 niveau A en AA. En ook om uit te leggen hoever ze daarmee gevorderd zijn. Deze wettelijke verplichting gaat op verschillende momenten in voor bestaande en nieuwe websites/apps. Op 23 september 2020 geldt de wettelijke verplichting voor oudere websites die voor 23 september 2018 zijn gepubliceerd. Hieronder valt ook de website van Summerschool. Momenteel zijn we bezig met een toegankelijkheidsverklaring van de overheid.

De website van Summerschool voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau A en AA, maar de eerste maatregelen zijn echter wel genomen. Wij streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie, in overeenstemming met het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur dan een mail naar info@summerschool2020.nl. Wij helpen je graag!